GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kompleksowa obsługa gwarantująca Klientom bezpieczne i trwałe rozwiązania prawne.

Obsługa podmiotów publicznych

Ramowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych we wszystkich prawnych aspektach funkcjonowania instytucji.

Obsługa Klientów indywidualnych

Pomoc prawna świadczona na rzecz klientów indywidualnych.

Negocjacje

Skuteczny sposób na osiągnięcie zamierzonego celu.

Mediacja i rozwiązywanie sporów

Polubowne metody rozwiązywania sporów.

Obsługa procesu inwestycyjnego

Pełna obsługa prawna na każdym etapie inwestycji budowlanych.

Prawo lotnicze

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów nadzorowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Optymalizacja podatkowa i księgowość

Pełna obsługa księgowa przedsiębiorstw. Ogół zgodnych prawem działań prowadzących
do obniżenia zobowiązań podatkowych.

Odszkodowania

Profesjonalna pomoc prawna w uzyskaniu słusznego odszkodowania.

Audyt prawny

Audyt organizacyjno-prawny gwarantuje
poprawę bezpieczeństwa firmy, umożliwia
ustalenie aktualnego stanu i wyeliminowanie ryzyk.

Fundusze europejskie

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów korzystających z Funduszy Europejskich.