GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

Publikacje

Sądownictwo Polubowne

Oficyna Wydawnicza Galicja - Monografie Prawnicze, Kraków 2014

Ostatnie lata przyniosły znaczące liczny spraw rozstrzyganych przez sądy polubowne. Zwiększa się licza umów zawieranych klauzulę poddającą ewentualne spory pod kognicję sądu polubownego. Ten postępujący rozwój sądownictwa polubownego w szczególności można zauważyć w dziedzinie sporów wynikających z obrotu gospodarczego.

Niniejsza publikacja kompleksowo przedstawia wszystkie zagadnienia sądownictwa polubownego. Pozycja została opracowana zarówno z myślą o praktykach jak i studentach i słuchaczach studiów prawniczych.

Poradnik współpracy międzynarodowej

Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Kielce 2013

Piotr Rogula – Współautor

„Poradnik współpracy międzynarodowej” składa się z trzech części – każda z nich poświecona jest innej grupie partnerów regionalnych, tj. jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwom oraz organizacjom pozarządowym. W częściach teoretycznych każdego działu, autorzy przedstawiali porady dotyczące odpowiednich aktywności, budowali też modele teoretyczne, dzięki którym każdy zainteresowany zyska wiedzę w jaki sposób, krok po kroku nawiązać, poprowadzić lub ulepszyć sposób prowadzenia współpracy międzynarodowej.  Opracowanie stanowi  istotne kompendium wiedzy dla firm, instytucji, organizacji w zakresie współpracy międzynarodowej.