GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

Lawyers

Partners

Tomasz Gorący

Radca Prawny – Partner

Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie finansów publicznych, prawie zamówień publicznych, prawie nieruchomości – obsłudze procesu inwestycyjnego. Doświadczenie zdobywał wykonując bezpośrednio obsługę prawną wielu podmiotów publicznych takich jak urzędy gmin, starostwa powiatowe, jednostki i zakłady komunalne, organy administracji rządowej. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej beneficjentów funduszy europejskich, zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów prywatnych.

Michał Gorący

Radca Prawny – Partner

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie pracy i prawie cywilnym. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Brał udział w wielu projektach w zakresie obsługi inwestycji infrastrukturalnych, projektach dotyczących postępowań o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także operacji M&A. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

Solicitors and Advocates

Agnieszka Węglarz

Radca Prawny

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America w Waszyngtonie.

Specjalizuje się w prawie spadkowym, prawie odszkodowań oraz prawie własności intelektualnej. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla podmiotów realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych. Autorka wielu publikacji na temat funkcjonowania systemu środków wspólnotowych.

Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w renomowanych kancelariach prawniczych, w Departamencie Prawnym przy Departamentach Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku.

Katarzyna Tomczak

Radca Prawny

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentką Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta.
W latach 2007-2011 odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, którą zakończyła zdanym egzaminem radcowskim.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie odszkodowań, prowadzeniu sporów pracowniczych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych. Przez ponad trzy lata kierowała zespołem prawników udzielających porad w największym serwisie świadczącym porady prawne w internecie. Sama, w ramach wieloletniej pracy w tym portalu udzieliła kilku tysięcy porad – zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Aktualnie, poza prowadzeniem spraw sądowych, obsługuje także małych i średnich przedsiębiorców, pomagając im w ich bieżącej działalności.

Grzegorz Pasternak

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach związanych z obsługą prawną organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, jednostki służby zdrowia, spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych oraz w prawie cywilnym.

Magdalena Galicka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym windykacji należności oraz w prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz podmiotów realizujących projekty finansowane ze środków unijnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała także m.in. w kancelariach radcowskich oraz działach prawnych spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa.

Adwokat_Paulina_Dąbek

Paulina Dąbek

Adwokat

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie kilkuletniej praktyki zawodowej, odbytej w jednej z wiodących Kancelarii Adwokackich w Rzeszowie, zdobyła bogate doświadczenie zawodowe związane z reprezentacją procesową, prowadzeniem spraw jak i obsługą prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w sprawach karnych. Podejmuje się pełnienia funkcji obrońcy w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Reprezentuje klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi (na wszystkich etapach postępowania). Świadczy pomoc prawną osobom pokrzywdzonym w dochodzeniu ich praw.

Ponadto specjalizuje się w prawnie rodzinnym, reprezentując klientów m.in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi, pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej lub w dochodzeniu należnych alimentów.

Odbyła kilkumiesięczny staż w kancelarii Claim Time Solicitors w Birmingham.

Współpracuje z Kancelarią w zakresie prowadzenia spraw karnych i karno-skarbowych Klientów.

Katarzyna Nycz

Adwokat

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych “Strategia podatkowa” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując m.in. z KPMG Tax M. Michna Sp.k., świadcząc usługi na rzecz podmiotów krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Aktywnie współpracuje z Kancelarią w zakresie obsługi Klientów gospodarczych, a także w zakresie spraw odszkodowawczych.

Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii podatkowo – prawnych oraz umów handlowych w języku polskim i angielskim, przygotowywaniu pism procesowych w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych oraz reprezentowanie klientów przez organami administracji oraz sądami, przeprowadzaniu przeglądów podatkowych z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, składek ZUS, prawa pracy, przygotowywaniu dokumentów rejestracyjnych podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Associates

Ewa Tomczyk

Aplikant Radcowski

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach którego zdobywała doświadczenie zawodowe w Sekcji Prawa Pracy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie upadłościowym i naprawczym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych oraz w spółkach prawa handlowego. Obecnie z ramienia Kancelarii zajmuje się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Piotr Rogula

Aplikant Radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i podyplomowych studiów  “Prawo Lotnicze” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przedsiębiorca, konsultant biznesowy, Świętokrzyski Rzecznik Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Prezes Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego.  Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym i handlowym oraz negocjacjach biznesowych i prawniczych. Działa na rzecz swobody działalności gospodarczej w Polsce.

Małgorzata Erlich-Smurzyńska

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych w szczególności w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programów lokalnych i ministerialnych.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym – spory prawne na tle decyzji administracyjnych o zwrocie dofinansowania z dotacji unijnych oraz prawie pracy.

Aktualnie dyrektor Biura Projektów w Stowarzyszeniu i Fundacji Nadzieja Rodzinie. Trenerka szkoleń z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Dominika Żelichowska

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie rynku kapitałowego. Obecnie zajmuje się obsługą spółek zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. Karierę zawodową rozpoczęła w dziale prawnym renomowanego Domu Maklerskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobywała w uznanych kancelariach prawnych. Aktualnie jest w trakcie realizowania szkolenia w ramach ICSA Qualifying Scheme z zakresu brytyjskiego prawa spółek.

Jolanta Sobótka

Aplikant Radcowski

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności sprawach o rozwód, powierzenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, alimenty oraz w sprawach odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi.

Doświadczenie zdobywała w Kancelarii zajmującej się sprawami odszkodowawczymi, obsługując przedsiębiorców oraz osoby fizyczne w uznanych kancelariach prawnych.

Magdalena Świder

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, aplikantka pierwszego roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem procesowym oraz sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego  i analizy umów.  Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

Paralegals

Tomasz Walentynowicz

Ekspert prawa lotniczego

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych “Zarządzanie infrastrukturą lotniskową” na Politechnice Śląskiej. Członek Zespołu Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym “Latajmy Bezpiecznie”

Prawnik, kierownik jakości, kierownik odpowiedzialny oraz instruktor szkolenia w FTO/CAMO/AOC, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Lotniczych Organizacji PART 145, PART 21 i PART M/F.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej ośrodków szkolenia lotniczego oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego pasażerow, bagażu, towarów.

Kamila Gizicka

Specjalista ds. postępowań prawnopodatkowych

Of counsel

Karol Obrębski

Of Counsel

Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym”. Ukończył studia podyplomowe z zakresu mediacji i polubownego rozwiązywania sporów w Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA UJ.

W Kancelarii pełni funkcję doradczą z zakresu prawa korporacyjnego, specjalizuje się w zakresie fuzji i przejęć, uwzględniając w szczególności doradztwo przedtransakcyjne, obsługę samego procesu oraz wsparcie post-transakcyjne. W 2014 roku przeprowadził jeden z największych w Polsce procesów M&A w branży IT.

Jest autorem licznych tekstów o tematyce prawnej, publikowanych między innymi w forbes.pl czy wyborcza.biz.

Dołącz do naszego zespołu