GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

Nota prawna

Niniejsza witryna internetowa została przygotowana na zlecenie GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH. Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów dostępnych na Stronie na użytek osobisty) jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora strony niedozwolone.

Kancelaria wyłącza swą odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki korzystania ze Strony, w szczególności za szkody wynikające z użytkowania, niemożności użytkowania lub wadliwego funkcjonowania Strony albo wynikające z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych na Stronie.

Niniejsza strona stanowi przejaw informowania o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, nie ma charakteru reklamowego, ofertowego, ani nie stanowi  propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem.