GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

Zrealizowane szkolenia

Skuteczna windykacja wierzytelności – najbardziej efektywne praktyki

Ochrona innowacyjnych rozwiązań firmy

Zamówienia publiczne do 30 000 euro oraz wyłączenia - Zasady tworzenia Nowych Regulaminów

FIDIC - zbiór procedur i warunków regulujących przebieg inwestycji budowlanych w praktyce

Opłata adiacencka i renta planistyczna - wysokość, podstawa zapłaty, możliwości jej uniknięcia

Pozyskiwanie środków na realizację działań JST z regionalnego i narodowego Funduszu Ochrony Środowiska