GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

ZESPÓŁ

Partnerzy

Tomasz Gorący

Radca Prawny – Partner

Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie finansów publicznych, prawie zamówień publicznych, prawie nieruchomości – obsłudze procesu inwestycyjnego. Doświadczenie zdobywał wykonując bezpośrednio obsługę prawną wielu podmiotów publicznych takich jak urzędy gmin, starostwa powiatowe, jednostki i zakłady komunalne, organy administracji rządowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej beneficjentów funduszy europejskich, zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów prywatnych.

Michał Gorący

Radca Prawny – Partner

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie pracy i prawie cywilnym. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Brał udział w wielu projektach w zakresie obsługi inwestycji infrastrukturalnych, projektach dotyczących postępowań o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także operacji M&A.

Dołącz do naszego zespołu