GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

Szkolenia

Programy szkoleniowe powstają w oparciu o dogłębną analizę konkretnych potrzeb szkoleniowych i są ściśle dostosowywane do charakteru działalności biznesowej naszych Klientów.

Specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa przekazujemy w sposób przystępny i praktyczny, poparty konkretnymi przykładami. Podczas szkolenia grupa stymulowana jest do aktywnego uczestnictwa tak, aby zajęcia nie były nudnym wykładem, ale ciekawym zajęciem, z którego każdy uczestnik wyniesie konkretną wiedzę i umiejętności.szkolenia

Informacje ogólne

Autorskie tematy szkoleń proponowane w formie otwartej przygotowywane są w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez Uczestników poprzednich szkoleń i konferencji oraz najczęściej pojawiające się problemy, z którymi nasi eksperci stykają się w pracy codziennej.

Programy szkoleniowe w formie zamkniętej dostosowywane są każdorazowo do specyfiki naszego Klienta w oparciu o wcześniejszą dogłębną analizę konkretnych potrzeb szkoleniowych.

Mając na uwadze indywidualny charakter działalności Klientów, przygotowaliśmy ofertę szkoleń branżowych, dedykowanych firmom i instytucjom, działającym w różnych sektorach gospodarki.

Formularz rezerwacji